Mới Nhấtxem thêm

250.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Fader mixer soundcraft si impact

550.000 
2.200.000 
2.000.000 
2.000.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Fader Yamaha Promix , 01v, 03d

750.000 

Ram/Rom

MN414260SJ-08

150.000 

Ram/Rom

CY62126DV30L

150.000 

Ram/Rom

M5M51008

35.000 
5.000.000 
200.000 
750.000 
1.000.000 
2.500.000 

Linh Kiệnxem thêm

DAC/ADC

PCM69AU

Liên hệ

DAC/ADC

PCM1760U

400.000 

DAC/ADC

PCM1702-DAC

450.000 

DAC/ADC

PCM1716E

100.000 

DAC/ADC

AKM4396VF

60.000 

DAC/ADC

AK5390-VP

250.000 

IC Giải Mã

TMS320DA150PGE

400.000 

IC Công Suất Âm Thanh

LA4705N

100.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Fader mixer soundcraft si impact

550.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Fader Yamaha Promix , 01v, 03d

750.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Fader Mixer YAMAHA LS9-16 , LS9-32, 01V96,01V96I

900.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Biến trở volume Yamaha

150.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Biến trở bend Yamaha

200.000 

Biến Trở \Điện Trở\Fader

Encoder

150.000 
1.200.000 
700.000 
2.200.000 
2.000.000 
2.000.000 
5.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
2.200.000 

RAM/ROMXem thêm

Nút Nhấn/Switch/FaderXem thêm

Phụ Kiện