X003120-IC Bàn Phím Đàn YAMAHA S700-S970

500.000 

IC có mã X003120 là IC điểu khiển bàn phím các dòng đàn YAMAHA như PSR-S970, PSR-S770, PSR-S950, PSR-S750, PSR-S700,PSR-S900…

Danh mục: ,