Ram 256MB W9825G6JH

80.000 

Ram 256MB
4 M x 4 BANKS x 16 BITS SDRAM

datasheet: tải ngay

Danh mục: