Nút cao su MEMORY đàn yamaha S970 S770 S950 S750 S975 S775

350.000 

nút cao su REGISTRATION MEMORY từ 1 đến 8 của các dòng đàn yamaha đời cao như PSR-S970, PSR-S770, PSR-S950, PSR-S750, PSR-S670, PSR-S975, PSR-S775