Mạch bàn phím đàn YAMAHA

1.200.000 

mạch than bàn phím đàn YAMAHA PSR-S970, PSR-S770 PSR-S950, PSR-S750