Cao su bàn phím đàn YAMAHA

250.000 

Dãy cao su bàn phím cho các dòng đàn YAMAHA như S970,S770,S950,S750,S910,S710,S900,S700…và nhiều dòng khác,

1 Dãy (1 octave) gồn 12 phím đen và trắng tương ứng từ nốt Đô đến nốt La trên bàn phím !